Yeni versiyon preimplantasyon genetik screning (PGS) uygulamaları rutine girmeli midir

Doç Dr. Cemil KAYA Kadın Hastalıkları, Tüp Bebek, Yüksek Riskli Gebelik, İnfertilite, Laparaskopik Cerrahi
Yeni versiyon preimplantasyon genetik screning (PGS) uygulamaları rutine girmeli midir
Doç. Dr. Cemil KAYA | 12 Eylül 2019, 01:11 | 4179

Yeni versiyon "preimplantasyon genetik screning" (PGS) uygulamaları rutine girmeli midir? Kimler yarar sağlar? kanıtlar nedir?Yardımcı üreme teknolojilerinde (YÜT) implantasyon öncesi PGS, bilinen bir mutasyon ve kromozom yapısındaki anormalliklerin ayrıştırılması ve sağlıklı bir embriyo seçme şansını artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde PGD'nin uygulamaları, transfer için kromozomal olarak normal embriyoların belirlenmesi amacıyla ağırlıklı olarak anöploidi(A) testlerine (PGD-A) odaklanmıştır [ 1, 2 , 3 ]. PGS, belirli bir hastalık teşhisi aramaz, embriyolarda toplam kromozomal normalliği test etmek için kullanılan terimdir.PGD-A'dan potansiyel olarak yıllar boyunca önerilmiş olan hasta grubu, infertil veya sub-fertil  tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü (TGK )  ve ileri anne yaşı (genellikle ≥ 35 yaş olarak tanımlanan) kadınlardır. Ayrıca en az üç düşüğü olan, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (TIB, üç veya daha fazla başarısız embriyo transferi) ve ciddi erkek faktör olan çiftlerde PGD'ye adaydır. [ 4 ]Zamanla, genel fikir birliği henüz oluşturulmamış olsa da, daha önce genetik olarak anormal bir gebelik, zayıf embriyo kalitesi, önceden radyoterapi maruziyeti gibi durumlarda inceleme için önerilmektedir.Kromozom anöploidiler gerçekten gebelik kaybı ve implantasyon başarısızlığı için ana nedenlerden biridir ve bu durum 35 yaş üstünde ciddi artış göstermektedir [ 5 , 6 ].PGD-A taramaların ilk versiyonundaki(FISH) başarısızlıklar

Mastenbroek ve ark. [ 7 ] 2011'de IVF'de FISH anöploidi testini karşılaştıran o tarihe kadar yayınlanmış tüm randomize kontrollü çalışmaların (RCT) bir inceleme ve meta-analizini yayınladılar ve canlı doğum oranı üzerinde PGD-A taramasının hiçbir faydalı etkisinin olmadığını bildirdiler.  Böyle bir olumsuz sonuç, o dönemde kromozom analizi yapmak için kullanılan strateji, yani tek / çift blastomere (bazlı) 9 kromozom FISH analizi ile ilişkilendirildi. FISH ile İnsan karyotipini oluşturan 24 kromozomdan sadece 9'u analiz edilmiştir bu da embriyo gelişmesinin o aşamasında herhangi bir kromozomu etkileyebilen tüm anöploidlerin ihmal edilmesine neden olmaktadır [ 8 ]. Ayrıca, teknikteki düşük çözünürlük tek hücreli analizle ilgili tuzaklardan da etkilenmektedir. Ayrıca bu dönemde Scott ve ark.(13) bölünme aşamasındaki embriyo biyopsisinin, embriyo yaşayabilirliğini ve implantasyon potansiyelini güçlü bir şekilde etkilediğini  implantasyon oranlarında% 39'luk azalma oratya çıktığını saptamışlardır. Aynı araştırmacılar blastokist biyopsisinde bu durumun ortadan kalktığını implantasyon oranlarının etkilenmediğini bildirmişlerdir.

Yeni versiyon PGD-A taramalar

Moleküler biyoloji tekniklerindeki hızlı gelişmeler, klasik FISH tekniğindeki sayı ve yeterlilik olarak kısıtlı kromozom incelemeleri, yüksek yanlış pozitiflikler PGD-A taramasında daha kapsamlı tam DNA genomik incelemeleri sağlayan tekniklerin kullanıma girmesini hızlandırmıştır.

Bu yeni PGD-A tarama teknikleri; Genomik Hibridizasyon (aCGH), kapsamlı kromozom tarama (CCS) -Single Nükleotid Polimorfizm (aSNP), kantitatif Polimeraz Zincir (aPCR) ve next regenaration sequence(NGS) dir.

CCS-PGD-A etkinliğini gösteren çalışmalar

Lee ve arkadaşları, 2015'te [ 15 ], CCS tabanlı PGD-A'ya yaklaşan tüm RCT, gözlemsel ve prospektif çalışmaları gözden geçirmişler; hem genç hem de ileri yaş ıvf hasta popülasyonlarında PGD-A taramalarının, transfer edilen embriyo başına daha yüksek bir gebelik oranı sağladığını bildirmişlerdir.  Forman ve ark. [ 16 , 17 ], tek euploid blastosist transferinin anlamlı şekilde daha iyi obstetrik sonuçlar verdiğini göstermiştir. Dahdouh ve ark./ Chen ve ark. 2015 yılında yayınlanan iki meta-analizde [ 18 , 19 ) CCS-tabanlı PGD-A uygulamasının, embriyo transferi başına daha yüksek implantasyon oranının yanı sıra düşük oranlarında da azalmaya neden olduğu saptamışlardır. Ubaldi ve ark. 2015 yılında, ileri yaş ıvf hastalarında 5.gün embriyoda CCS tabanlı PGD-A taramalarının siklus başına canlı doğum oranı sabit kalırken, düşük ve özellikle çoğul gebelik oranlarının belirgin olarak azaldığını tespit etmişlerdir[ 20 ]. PGD-A'yı standart tedavi şemasının için alabilmek için siklus başına canlı doğum oranlarının baz alınarak yapıldığı ranbdomize prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.Ayrıca PGD-A incelemelrinin maliyet etkinlik analizlerinin de net olarak ortaya konması gereklidir.

Biyolojik hata kaynağı

PGD-A'daki en önemli kaygı embriyodaki kromozomal mozaikleşmedir, diğer bir deyişle, döllenmeden sonra oluşan mitotik bir hata nedeniyle farklı karyotiplere sahip hücrelerin aynı embriyo içinde bulunmasıdır. Mitotik hata, implantasyon öncesi gelişme boyunca ne kadar erken ortaya çıkarsa, blastokistteki genişliği o kadar yüksek olmaktadır. Gerçek prevalansı embriyoda hala belirlenememiştir ve özellikle de bölünmüş aşamada tek hücre analizine dayanan verimsiz teknikler aşırı tahmin yapmış olabilir. İki kavramın altı çizilmelidir: İlk olarak, 5337 ardışık koryonik villus örneğini içeren yayınlanmış çalışmada, ıvf de mozaikleşme oranının sadece% 0.3-0.44 olduğu saptanmış ve bu oran doğal gebelikler ile benzer bulunmuştur.  İkincisi, mozaiklik her zaman bir diploid / aneuploid blastosistten rastgele seçilmiş bir TE örneğindeki (yanlış tanı riski taşıyan tek) bir analizin, tüm embriyonun gerçek kromozom anayasasını yansıtamamasından kaynaklanabilir. Greco ve ark. [ 39 ] yakın zamanda mozaik embriyoların sağlıklı euploid yenidoğanlara dönüşebileceğini göstermişlerdir. Mozaik embriyo transferi geçiren 18 hastanın 6'sında normal sağlıklı gebelik ve bebek elde edilmiştir.

Embriyo biyopsisinde iyileştirmeler

Trophectoderm biyopsisi (plasentaya öncüllerden) 5. ve 6. gün ve çoklu hücrelerin çıkarılmasını sağlar.Biyopsi sırasında iç kütle hücreleri (fetusun öncülleri) bozulmadan bırakılabilir. Trophectoderm biyopsisi ile test için yaklaşık 5 hücre kesilir. Bu durum embriyoyu önemli derecede zayıflatmaz, çünkü bu aşamada yaklaşık 100 hücre bulunmaktadır. Trophectoderm biyopsisi ve ileri genetik inceleme IVF tedavisi için PGS kullanmak isteyen hastalar için gebelik başarı oranları önemli ölçüde iyileştirmiştir. Trophectoderm biyopsinin bir dezavantajı şu anki teknolojiyle biyopside sonuç almak yaklaşık 24 saat sürmektedir. Bu nedenle, embriyolar 5. günde veya 6. günde erken transfer edilmeleri gerektiğinden trophectoderm biyopsisi yapmak ve taze embriyoları uterusa aktarmak pratik değildir.  Dolayısıyla, Trophectoderm biyopsisi yapılır ve test sonuçları elde edildikten sonra embriyolar dondurulur ve daha sonra çözülür ve aktarılır.Trophectoderm biyopsisi, blastomere biyopsiden daha embriyoya daha az travmatiktir ve bu nedenle daha yüksek bir başarı oranı ile sonuçlanır.NGS, aCGH'ye kıyasla daha küçük bölümsel değişiklikleri tespit etmede daha iyi gözükmektedir. Ayrıca kısmi anöploidi, küçük dengesiz translokasyonları ve mosaizmi saptamada daha iyi olduğu düşünülmektedir. 

Teknik hata kaynağı

Her tekniğin veya embriyo seçme parametresinin avantajları ve dezavantajları hastalara açıkça ifade edilmelidir. Bu bağlamda, PGD-A'yı gerçekleştirmek üzere uyarlanan veya tasarlanan tüm CCS yöntemleri çok yüksek bir tutarlılık göstermekle birlikte aCGH taramalarda %7, qPCR'da %0,5 yanlış pozitiflik saptanmıştır. Bazı genomik yerlerde ve dolayısıyla teknik yapıtlarda düzensiz miktarda DNA dizilimi oluşabilir. Bu hata oluşturabilecek durumlardan kurtulmanın yolu qPCR'yi veya hedeflenen NGS'yi nitelendiren genomdaki değişken olmayan bölgelerle sınırlı olan hedeflenmiş amplifikasyon protokolleri uygulamaktır[ 29 , 30 ]. NGS yaklaşımları (dizi tabanlı veya WGA tabanlı NGS) % 99'dan daha yüksek bir doğrulukta embriyo biyopsisi doğruluğunu garanti eder. Burada da sıkıntı, WGA tabanlı teknolojileri benimseyen çalışmalarda segmental anöploidilerin veya mozaikliğin tüm teşhisinin güvenilir olmayabileceği ve aslında embriyonun gerçek kromozomal durumunu yansıtamayacağı ihtimalidir. 

2014'te Werner ve ark. [ 32 ], qPCR tabanlı CCS'den sonra klinik olarak tanınabilir hata oranını tanımlayan verileri yayınlamıştır. Burada blastosist başına% 0.21 oranında (10/4794) büyük oranda tolere edilebilen bir hata oranı göstermişlerdir.  2016'da Tiegs ve ark. ACGH tabanlı PGD-A'dan sonra analiz edilen blastosist başına% 0.9 (5/579) hata oranını bildirmiştir [ 33 ]. Benzer raporlar, PGD-A için kabul edilen diğer moleküler teknikler için de beklenmektedir.

PGD-A'ya endikasyonları ve uluslararası toplumlara göre kılavuz ilkeler

Kanada Doğum ve Jinekoloji Derneği, CCS tabanlı TE biyopsi analizlerini altın standart olarak benimsemektedir. [ 34 ]. The US Assisted Reproductive Technology Surveillance (ABD Destekli Üreme Teknolojisi Gözlem) 2016 da kapsamlı PG-A tarama verilerini yayınlanmıştır.Bu verilere göre, özellikle 37 yaş üstü ıvf hastalarında transfer başına canlı doğum oranı daha yüksek bulunmuş ve 37 yaş üstü hastalara şiddetle önerilmiştir.

Franasiak ve ark. [ 36 ], 15.000 CCS taramalı trophoektoderm (TE) biyopsisinde anöploidi oranını, 35 yaşından 44 yaşına kadar% 90'a yükselen bir oranda bildirmişlerdir. Bu verilere göre gereksiz ve potansiyel olarak tehlikeli olan transferlerden kaçınmak için euploid blastosistlerin tanımlanması çok önemlidir. Franasiak ve ark. [ 36 ] aynı zamanda çok genç hastalarda da (35 yaş) anöploid embriyo oranını % 30 olarak bildirmişlerdir.Bu veriler göre 35 yaşa altı tekrarlayan ıvf başarısızlığı olan ya da tekrarlayan düşük öyküsü olan hasta grubunda da kapsamlı PGD-A önerilebilir. Ancak bu grup hastalarda da kapsamlı PGD-A'nın değerini araştıran randomiz ekontrollu çalışmalar eksiktir.

Sonuçlar

Günümüzde kapsamlı PGS uygulamaları seçilmiş hasta gruplarında etkili görünmektedir. Anne yaşının 37 ve üstü olması, tekrarlayıcı düşük ya da ıvf başarısızklıkları, ailede bilinen genetik hastalık ya da genetik anomalili fetal kayıp, ağır sperm faktörü gibi durumlar kapsamlı PGD-A taraması için aday gruplardır. Konsensus sağlanmamış olmakla birlikte zayıf embriyo kalitesi ya da önceden radyoterapi uygulamaları olan hastalarda da PGS tartışılmaktadır. Bu uygulamalar ile bir kez euploid blastosist elde edildiğinde yaklaşık% 50 oranında bir implantasyon potansiyeli sağlanmaktadır. Bu programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için yüksek standartlı laboratuarlara ihtiyaç vardır. Kaliteli embriyologlar tarafından vitrifikasyon teknikleri optimal uygulanmalı, embriyo derecelendirme parametreleri ve blastokist elde edebilmesi için uygun bir kültür sistemi garanti edilebilmelidir. Yanlış pozitifliklerden korunmak için olası en düşük amplifikasyon, yanlış-pozitif ve negatif hata oranlarına sahip "comprehensive chromosome screening"(CCS- qPCR/NGS gibi hedeflenmiş amplifikasyon protokolleri tercih edilmeli) teknikleri ve TE biyopsileri tercih edilmelidir. Birden fazla çalışmadan elde edilen son bulgular, trophectoderm biyopsisi ve PGS'nin yeni genetik teknolojilerden (aCGH, SNP veya qPCR) biri kullanılarak IVF başarı oranlarını arttırdığına dair yeni kanıtlar sunmaktadır. PGS'nin yeni genetik teknolojilerini (aCGH, SNP veya qPCR) rutin uygulamaya alınabilmesi için siklus başına canlı doğum oranlarının baz alınarak yapıldığı randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca bu incelemelerin maliyet etkinlik analizlerinin de net olarak ortaya konması gereklidir.Sağlıklı günler dilerim
Doç.Dr.Cemil KayaReferanslar

1. Handyside AH, Kontogianni EH, Hardy K, Winston RM. Y'ye özgü DNA amplifikasyonu ile seksen biyopsi insan preimplantasyon embriyolarından alınan gebelikler. Doğa. 1990; 344 (6268): 768-70. Doi: 10.1038 / 344768a0. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

2. Coonen E, De Rycke M, Kokkali G, ve ark. ESHRE PGD Konsorsiyumu 2015 veriler. ESHRE Özet Kitap, Yıllık Toplantı. 2015.

3. Moutou C, Goossens V, Coonen E, De Rycke M, Kokkali G, Renwick P, et al. ESHRE PGD Konsorsiyumu veri toplama XII: Aralık 2010'dan Ocak 2010'a kadar olan gebelik takibi ile döngüleri. Hum Reprod. 2014; 29 (5): 880-903. Doi: 10.1093 / humrep / deu012. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

4. Harper JC, BOELAERT K Geraedts J Harton G Kearns WG, Moutou C, ve ark. ESHRE PGD Konsorsiyumu veri toplama V: Ocak 2003 ile Aralık 2002 arasında gebelik takibi ile Ekim 2003'e kadar döngüler. Hum Reprod. 2006; 21 (1): 3-21. Doi: 10.1093 / humrep / dei292. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

5. Nagaoka SI, Hassold TJ, Hunt PA. İnsan anöploidi: eski bir probleme mekanizmalar ve yeni anlayışlar. Nat Rev Genet. 2012; 13 (7): 493-504. Doi: 10.1038 / nrg3245. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

6. Hassold T, Hunt P. (mayotik olarak) eritmek insandır: insan anöploidinin oluşumu. Nat Rev Genet. 2001; 2 (4): 280-91. Doi: 10.1038 / 35066065. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

7. Mastenbroek S, Twisk M, van der Veen F, Repping S. Preimplantasyon genetik tarama: RKÇ'lerin sistematik bir gözden geçirmesi ve meta-analizi. Hum Reprod Güncellemesi. 2011; 17 (4): 454-66. Doi: 10.1093 / humupd / dmr003. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

8. Capalbo A, Rienzi L, Cimadomo D, Maggiulli R, Elliott T, Wright G, ve diğ. Standart blastokist morfolojisi, euploidy ve implantasyon arasındaki korelasyon: 956 taramalı blastosisti içeren iki merkezde gözlemsel bir çalışma. Hum Reprod. 2014; 29 (6): 1173-81. Doi: 10.1093 / humrep / deu033. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

9. Treff NR, Scott RT., Jr Oositlerin ve embriyoların kapsamlı kromozom taraması için yöntemler: yetenekler, sınırlamalar ve geçerlilik kanıtı. J Yardımcısı Reprod Genet. 2012; 29 (5): 381-90. Doi: 10.1007 / s10815-012-9727-9. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

10. Voullaire L, Slater H, Williamson R, Wilton L. Karşılaştırmalı genomik hibridizasyon kullanarak insan embriyolarından blastomerlerin kromozom analizi. Hum Genet. 2000; 106 (2): 210-7. Doi: 10.1007 / s004390051030. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

11. Wells D, Delhanty JD. Bütün genom amplifikasyonu ve tek hücre karşılaştırmalı genomik hibridizasyonunu kullanarak insan preimplantasyon embriyolarının kapsamlı kromozom analizi. Mol Hum Reprod. 2000; 6 (11): 1055-62. Doi: 10.1093 / moleh / 6.11.1055. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

12. Mertzanidou A, Wilton L, Cheng J, Spit C, Vanneste E, Moreau Y, et al. Mikroarray analizi normalde gelişmekte olan insan embriyolarının% 70'inde anormal kromozom tamamlayıcıları ortaya koymaktadır. Hum Reprod. 2013; 28 (1): 256-64. Doi: 10.1093 / humrep / des362. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

13. Scott RT, Jr, Upham KM, Forman EJ, Zhao T, Treff NR. Bölünme aşaması biyopsisi, insan embriyonik implantasyon potansiyelini önemli ölçüde bozar; blastosist biyopsisi, randomize ve eşleştirilmiş bir klinik araştırmayı desteklemez. Gübre Steril. 2013; 100 (3): 624-30. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2013.04.039. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

14. Mastenbroek S, Repping S. Preimplantasyon genetik taraması: geleceğe dönün. Hum Reprod. 2014; 29 (9): 1846-50. Doi: 10.1093 / humrep / deu163. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

15. Lee E, Illingworth P, Wilton L, Chambers GM. Tüm 24 kromozomda (PGD-A) anöploidi için preimplantasyon genetik tanılarının klinik etkinliği: sistematik derleme. Hum Reprod. 2015; 30 (2): 473-83. Doi: 10.1093 / humrep / deu303. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

16. Forman EJ, Hong KH, Ferry KM, Tao X, Taylor D, Levy B ve diğerleri. Tek euploid blastosist aktarımı ile in vitro fertilizasyon: randomize kontrollü bir çalışma. Gübre Steril. 2013; 100 (1): 100-7. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2013.02.056. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

17. Formül EJ, Hong KH, Franasiak JM, Scott RT., Jr En İyi Çalışmanın Obstetrik ve Yenidoğan Sonuçları: Anöploidi taramalı tekli embriyo transferi, in vitro fertilizasyondan sonra doğum oranlarından ödün vermeden sonuçları iyileştirir. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210 (2): 157 e1-6. Doi: 10.1016 / j.ajog.2013.10.016. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

18. Dahdouh EM, Balayla J, Garcia-Velasco JA. Kapsamlı kromozom taraması, embriyo seçimini geliştirir: bir meta-analiz. Gübre Steril. 2015; 104 (6): 1503-12. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2015.08.038. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

19. Chen M, Wei S, Hu J, Quan S. Geniş kapsamlı kromozom tarama teknolojisi IVF / ICSI sonuçlarını iyileştirebilir mi? Bir meta-analiz. PLoS Bir. 2015; 10 (10): e0140779. Doi: 10.1371 / journal.pone.0140779. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

20. Ubaldi FM, Capalbo A, Colamaria S, Ferrero S, Maggiulli R, Vajta G, ve diğerleri. Seçilmiş bir tek embriyo transferi politikasının uygulanmasının ardından gelişmiş anne yaşı popülasyonunda çoğul gebeliklerin azaltılması, embriyo seçimi arttıkça: girişim öncesi ve sonrası müdahale çalışması. Hum Reprod. 2015; 30 (9): 2097-106. Doi: 10.1093 / humrep / dev159. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

21. Huang A, Adusumalli J, Patel S, Liem J, Williams J, 3., Pisarska MD. İnfertiliteli çiftlerden gelen gebeliklerde kromozomal mozaikliğin prevelansı. Gübre Steril. 2009; 91 (6): 2355-60. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2008.03.044. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

22. Capalbo A, Wright G, Elliott T, Ubaldi FM, Rienzi L, Nagy ZP. Daha önce dizi-CGH taramalı blastosistlerin iç hücre kütlesi ve trophectoderm örneklerinin BALIK reanalizasyonu, yüksek doğruluğa ve blastosist evrede mozaikliğin önemli bir tanısal etkisine yol açmaz. Hum Reprod. 2013; 28 (8): 2298-307. Doi: 10.1093 / humrep / det245. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

23. Northrop LE, Treff NR, Levy B, Scott RT., Jr SNP mikroarray tabanlı 24 kromozom anöploidi taraması, bölünme aşaması FISH'in morfolojik olarak normal blastokistlere dönüşen embriyolardaki anöploidi zayıf bir şekilde öngördüğünü gösterir. Mol Hum Reprod. 2010; 16 (8): 590-600. Doi: 10.1093 / mol / gaq037. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

24. Johnson DS, Cinnioglu C, Ross R, Filby A, Gemelos G, Hill M, ve diğerleri. Trophectoderm ve iç hücre kütlesi arasındaki karyotipik mozaikliğin kapsamlı analizi. Mol Hum Reprod. 2010; 16 (12): 944-9. Doi: 10.1093 / mol / gaq062. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

25. Greco E, Minasi MG, Fiorentino F. Mozaik aneuploid blastosistlerin intrauterin transferi sonrası sağlıklı bebekler. N Engl J Med. 2015; 373 (21): 2089-90. Doi: 10.1056 / NEJMc1500421. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

26. Scott RT, Jr, Feribot K, Su J, Tao X, Scott K, Treff NR. Kapsamlı kromozom taraması, insan embriyolarının üreme potansiyelini yüksek oranda öngörür: prospektif, kör, seçmemesiz bir çalışma. Gübre Steril. 2012; 97 (4): 870-5. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2012.01.104. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

27. Werner MD, Franasiak JM, Hong KH, Juneau CR, Tao X, Landis J, Upham KM, Treff NR, Scott RT. Kapsamlı kromozom taraması (CCS) için yeni nesil sıralama (NGS) tabanlı hedeflenmiş amplifikasyon tabanlı yeni bir yöntem kullanarak ploidy sonuçlarının prediktif değerini belirlemek için prospektif, kör, seçici olmayan bir çalışma. ASRM soyut kitap 2015.

28. Capalbo A, Treff NR, Cimadomo D, Tao X, Upham K, Ubaldi FM ve diğerleri. Blastosist biyopsilerinde dizi karşılaştırmalı genomik hibridizasyon ve kantitatif gerçek zamanlı PCR tabanlı anöploidi taramasının karşılaştırılması. Eur J Hum Genet. 2015; 23 (7): 901-6. Doi: 10.1038 / ejhg.2014.222. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

29. İnsan blastosisti için kapsamlı kromozomal anöploidi taraması için doğru miktarda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu tabanlı tahlilin geliştirilmesi ve doğrulanması 29. Treff NR, Tao X, Ferry KM, Su J, Taylor D, Scott RT. Gübre Steril. 2012; 97 (4): 819-24. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2012.01.115. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

30. Treff NR, Fedick A, Tao X, Devkota B, Taylor D, Scott RT., Jr Monogenik hastalığın hedeflenmiş yeni nesil sıralamaya dayalı preimplantasyon genetik tanılarının değerlendirilmesi. Gübre Steril. 2013; 99 (5): 1377-84. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2012.12.018. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

31. Treff NR, Su J, Tao X, Levy B, Scott RT., Jr Tam genom amplifikasyonu ve tek nükleotid polimorfizm mikrodizilerini kullanarak doğru tek hücre 24 kromozom anöploidi taraması. Gübre Steril. 2010; 94 (6): 2017-21. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2010.01.052. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

32. Werner MD, Leondires MP, Schoolcraft WB, Miller BT, Copperman AB, Robins ED, vd. Kromozom taramalı kapsamlı euploid embriyoların transferinden sonra klinik olarak tanınabilir hata oranı düşüktür. Gübre Steril. 2014; 102 (6): 1613-8. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2014.09.011. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

33. Tiegs AW, Hodes-Wertz B, McCulloh DH, Munné S, Grifo JA. Çözülmüş euploid blastosistlerde dizinin karşılaştırmalı genomik hibridizasyonunun tutarsız tanı oranı. J Yardımcısı Reprod Genet. 2016; 33 (7): 893-7. Doi: 10.1007 / s10815-016-0695-3. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

34. Dahdouh EM, Balayla J, Audibert F, Genetics C, Wilson RD, Audibert F, ve diğerleri. Teknik güncelleme: preimplantasyon genetik teşhisi ve taraması. J Obstet Gynaecol Can. 2015; 37 (5): 451-63. Doi: 10.1016 / S1701-2163 (15) 30261-9. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

35. Chang J, Boulet SL, Jeng G, Çiçekler L, Kissin DM. Preimplantasyon genetik tanı ile in vitro döllenme sonuçları: Birleşik Devletlerin Yardımlı Üreme Teknolojisi Gözlem Verileri 2011-2012. Gübre Steril. 2016; 105 (2): 394-400. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2015.10.018. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Cross Ref ]

36 Françaak JM, Forman EJ, Hong KH, Werner MD, Upham KM, Treff NR ve diğerleri. Kadın partnerin yaşının artması ile anöploidinin doğası: 15169 ardışık trophectoderm biyopsisinin gözden geçirilmesi, kapsamlı kromozom taraması ile değerlendirildi. Gübre Steril. 2014; 101 (3): 656-63. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2013.11.004. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

37. Ubaldi FM, Capalbo A, Vaiarelli A, Cimadomo D, Colamaria S, Alviggi C ve diğerleri. Azalmış yumurtalık rezervi popülasyonunda aynı adet döngüsü döngüsü boyunca (DuoStim) luteal faz yumurtalık uyarımı karşısında benzer bir euploid blastokist oluşum hızı ile sonuçlanır: yumurtalık rezervinin sömürülmesinde yeni bilgiler. Gübre Steril. 2016; 105 (6): 1488-1495. Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2016.03.002. [ PubMed ] [ Cross Ref ]

38. Greco E, Minasi MG, Fiorentino F. Mozaik aneuploid blastosistlerin intrauterin transferinden sonra sağlıklı bebekler. N Engl J Med. 2015; 73 : 2089-90. Doi: 10.1056 / NEJMc1500421.

Sevgiyle kalın

Doç. Dr. Cemil KAYA