Cep Telefonu Kullanımı

Doç Dr. Cemil KAYA Kadın Hastalıkları, Tüp Bebek, Yüksek Riskli Gebelik, İnfertilite, Laparaskopik Cerrahi
Cep Telefonu Kullanımı
Doç. Dr. Cemil KAYA | 28 Mart 2017, 16:11 | 3187

Danimarka Ulusal Sağlık Sistemine kayıtlı olan 28.745 çocuk ve annelerinin cep telefonu kullanımı analiz edilerek bir çalışma yapılmıştır.   Annelere, gebelikte ve sonrasında cep telefonu kullanımı dahil olmak üzere çeşitli yaşam davranış biçimleri konularında anket yapılmıştır. Çocukları 7 yaşına geldiğinde anket tekrarlanarak cep telefonu alışkanlıkları ve davranış biçimleri irdelenmiştir.

Anket sonuçlarına göre yedi yaşındaki çocukların %35.2’sinin cep telefonu kullandığı öğrenilmiştir. Çocukların %1’den azı cep telefonlarını haftada 1 saatten fazla kullanmaktaydılar. Annelerden alınan bilgiye göre, çocukların büyük çoğunluğunda (%93) davranış problemi gözlemlenmemiş, %3.3’ünde sınırda davranış sorunlar izlenmiş, %3.1’inde ise belirgin davranış sorunları ve duygusal problemler saptanmıştır. Bunlar hiperaktivite ve dikkat eksikliği ile beraber ilişki kurmakta yaşanan zorluklardır.

Çocukların %18’e yakını gebelikte ve doğum sonrası dönemde cep telefonuna maruz kalmış ve çalışmaya göre bu grupta en yüksek oranda davranış problemleri izlenmiştir.

Yeni bulgular, daha önceden aynı kayıtlar kullanılarak 13 000 çocukta yapılan araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Bu çalışmanın devamında araştırmacılar çalışma kohortunu 11 yaşın geldiğinde, tekrar değerlendirmeyi planlamaktadır. Çocuklar 11 yaşına geldiklerinde, cep telefonunu ne kadar kullandıkları doğrudan kendilerinden öğrenilebilecektir.
 

Çevresel Tıp Derneğinin kurucusu Devra Davis, harekete geçme zamanının geldiğini söylemektedir. Bu dernek toplumu sağlık riskleri konusunda eğitmek ve bu riskleri azaltmak için gereken tedbirleri almaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.