Görüntü Kaydı Kullanım Aydınlatma Metni

  • Anasayfa
  • Görüntü Kaydı Kullanım Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu olarak Doç.Dr.Cemil Kaya(‘Doktor’)

*İlgili kişinin ad-soyadı,fotoğraf/video görüntü kayıtlarını

*Doktorun iş faaliyetlerini yürütülmesi ve denetimi, mail, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mail ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, her  türlü tanıtım  kapsamında reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,sağlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla herhangi bir fiziki ve dijital platformu üzerinde kullanımı ve yayımlaması, yeniden kullanım ve yeniden yayımlaması veya bunların renginde yeniden ve her  türlü basın ve yayın kanallarında yayınlanması amaçlarıyla 6698 sayılı kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu (KVK kanunu) uyarınca, ilgili mevzuat hükümleri  gereğince kağıt üzerinde veya elektronik/dijital ortamda işleyebilmekte ve işlenme amacıyla sınırlı süre ile saklayabilmektedir.

*Saklama süresinin ardından kişisel verileriniz KVK kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hale getirme yöntemleri ile imha etmektedir.

*Yukardaki belirtilen kişisel verileriniz yine yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda herkese açık bir biçimde işlenebilmekte ve çeşitli reklam/gazete/dergi/haber platformları olan üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

*Veri sorumlusu sıfatıyla Doktora başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11.maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK kanunu ve tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun ‘KVK İlgili Başvuru Formu’nu

YDA Center Kızılırmak Mh. Dumlupınar Bulvarı A1 Blok Kat v5 No:144 Söğütözü-Çankaya adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ya da kayacemil000@yahoo.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

GÖRÜNTÜ KAYDI KULLANIMI İÇİN AÇIK RIZA METNİ

*Aydınlatma metnini okudum, anladım. Aydınlatma metninde belirtildiği  şekilde kişisel verilerimin işlenmesine fotoğraflarımın veya videomun çekilmesine/görüntü kayıtlarımın alınmasına ve bu fotoğrafların  ya da videoların/görüntü kayıtlarımın yukardaki aydınlatma metninde yer  verilen amaçlar doğrultusunda kullanımına, doktorun her türlü tanıtım, reklam, satış, ve pazarlama amacıyla herhangi bir fiziki ve dijital platform üzerinde kullanımı ve yayınlaması, yeniden kullanımı ve yeniden yayımlanması veya bunların renginde yeniden üretilmesi ve her türlü basın ve yayın kanallarında yayınlanması ve aktarılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(2KVK Kanunu’) uyarınca, ilgili mevzuat hükümleri gereğince kağıt üzerinde veya elektronik/dijital ortamda işlenmesine herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri kanunu kapsamında izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ad-Soyad:

Tarih: