Akademik yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.
Aydos A1, Gurel A2, Oztemur Islakoglu Y1, Noyan S1, Gokce B3, Ecemis T4, Kaya C5, Aksu AT6, Gur Dedeoglu B1. Identification of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Specific Genes in Cumulus and Mural Granulosa Cells. PLoS One. 2016 Dec 20;11(12):e0168875. doi: 10.1371/journal.pone.0168875. 

A2. Oztas E, Caglar GS, Kaya C, Karadag D, Demirtas S, Kurt M, Pabuccu R. Association of anti-Mullerian hormone and small-dense low-density lipoprotein cholesterol with hepatosteatosis in young lean women with and without polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Nov;182:240-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.09.037

A3. Kaya C, Dinçer Cengiz S, Cengiz B, Akgün G. The long-term effects of low-dose 17beta-estradiol and dydrogesterone hormone replacement therapy on 24-h ambulatory blood pressure in hypertensive postmenopausal women: a 1-year randomized, prospective study. Climacteric. 2006 Dec;9(6):437-45.

A4. Kaya C, Cengiz SD, Cengiz B, Akgun G. Long-term effects of low-dose 17beta-estradiol plus dydrogesterone on 24-h ambulatory blood pressure in healthy postmenopausal women: a 1-year, randomized, prospective study. Gynecol Endocrinol. 2007 Oct;23 Suppl 1:62-7.

A5. Pabuccu R, Onalan G, Kaya C. GnRH agonist and antagonist protocols for stage I-II endometriosis and endometrioma in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles. Fertil Steril. 2007 Oct;88(4):832-9. 

A6. Kaya C, Cengiz SD, Berker B, ş S"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus"Demirtaş S, Cesur M, ğan G"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus"Erdoğan G Comparative effects of atorvastatin and simvastatin on the plasma total homocysteine levels in women with polycystic ovary syndrome: a prospective randomized study. Fertil Steril. 2008 Aug 8. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.06.006.

A7. Pabuccu R, Onalan G, Kaya C, Selam B, Ceyhan T, Ornek T, Kuzudisli E. Efficiency and pregnancy outcome of serial intrauterine device-guided hysteroscopic adhesiolysis of intrauterine synechiae. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5):1973-7

A8. Kaya C, Erkan AF, Cengiz SD, Dünder I, Demirel OE, Bilgihan A. Advanced oxidation protein products are increased in women with polycystic ovary syndrome: relationship with traditional and nontraditional cardiovascular risk factors in patients with polycystic ovary  HYPERLINK "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18976759?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum"syndrome HYPERLINK "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18976759?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum". Fertil Steril. 2008 Oct 29. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.08.016.

A9. Kaya C, M.D.,a Pabuccu R, M.D.,a  Berker B, M.D.,b Satıroglu H, M.D.,b Plasma Interleukin-18 Levels Are Increased in the Polycystic Ovary Syndrome: Relationship Carotid Intima-Media Wall  Thickness  and  Cardiovascular Risk Factors. Fertil Steril. 2009. [Epub ahead of print]. doi:10, 1016/j.fertnstert.2008.10.070.

 A10. Berker B, M.D.,1  Kaya C, M.D.,2,3 Aytac R, M.D.,1 Satıroglu H, M.D.1 Homocysteine Concentrations in the Follicular Fluid Are Associated with Poor Oocyte and Embryo Quality in Polycystic Ovary Syndrome Patients Undergoing Assisted Reproduction. Hum Reprod 2009 [Epub ahead of print]. doi:10. 1093/humrep/069.

A11. Kaya C, MD.a Akgül E, MD.b  Pabuccu R, M.D.,a C-Reactive protein and homocysteine levels are associated with abnormal heart rate recovery in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2009. [Epub ahead of print]. doi:10, 1016/j.fertnstert. 2009.02.076.

A12.  Pabuccu R, M.D.,a Kaya C, M.D.,a Cağlar GS, MD., Oztas E,   M.D.a Satıroglu H, M.D.,b AMH concentrations in follicular fluid are predictive of the reproductive outcome in PCOS patients undergoing ART. Reprod Biomed Online 2009.  [Accepted; manuscript ID RB 2008/4071].

A13. Kaya C, M.D.,a Pabuccu R, M.D.,a Cengiz SD,M.D.,b Dünder I,M.D.,b  Comparison of the effects of atorvastatin and simvastatin in women with polycystic ovary syndrome: A Prospective, Randomized   Study. Clin Experimental Diabetes and Endocrinology 2009. [Accepted; manuscript ID ECED-10-2008-0261-Endocrinology-Art.R2].

A14. Kaya C, M.D.,a Pabuccu R, M.D.,a Koca C, M.D.,d Oğuz AK, M.D.,c Erkan AF M.D.,b Korkmaz A, M.D.,e ERBAŞ D, M.D.e Relationship between interleukin-6 levels and ambulatory blood pressure in women with polycystic ovary syndrome.  Fertil Steril. 2009. [manuscript F and S5948].
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.
C.Kaya, F.Erkan, B.Berker, A.Bilgihan, S.D.Cengiz. Advanced oxidation protein products are increased in women with polycystic ovary syndrome:relationship to traditional and non-traditional cardiovascular risk factors. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, November 8-12, 2008, San Francisco, CA
B2. C.Kaya, R.Pabuccu, B.Berker, H.Satıroğlu. Plasma İnterleukin-18 levels are increased in the polycystic ovary syndrome: relationship cardiovascular risk factors. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, November 8-12, 2008, San Francisco, CA
B3. C.Kaya, R.Pabuccu, S.D.Cengiz, I.Dünder, B.Berker. Comparative effects of atorvastatin and simvastatin in women with polycystic ovary syndrome: a prospective, randomized study. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, November 8-12, 2008, San Francisco, CA
B4. C.Kaya, S.D.Cengiz, B.Berker, G.Erdoğan. Comparative effects of atorvastain and simvastatin on the plasma total homocysteine levels in women with polycystic ovary syndrome. American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, November 8-12, 2008, San Francisco, CA
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1.
Cemil Kaya, Bora cengiz, Murat Sönmezer, Acar Koç. İntrauterin gelişme geriliğinin tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar. Sağ. Bil. Araş. Derg. 2000;11/23,193-208.
C2. Murat Sönmezer, Cem Atabekoğlu, Cemil Kaya, Bora Cengiz, Mehmet Yılmazer, Akın Çanga. Abdominal histerektomide Povidon-iyot vajinal antisepsisi. İnsizyon. 2000;3/3, 148,152.
C3. Cemil Kaya, Bülent Özçelik, Gülşen Vardar. Gestasyonel Diabet Tarama ve Tanısında Yeni Yaklaşımlar. T Klin J Gynecol Obst 2000, 10:141-145.
C4 Cemil Kaya,  Mehmet Yılmazer, Hakan Şatıroğlu. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda güncel yaklaşımlar.  T Klin J Gynecol Obst 2001, 11:1-14. 
 C5. Mehmet Yılmazer, Gülay Kurtay, Nejat Akar, Cemil Kaya, Murat Sönmezer. Gebelik ve puerperium döneminde tromboemboli gelişen hastalarda aktif protein C rezistansı ve klinik önemi. T Klin J Gynecol Obst 2001;11:73-80
C6. Mehmet Yılmazer, Cemil Kaya, Cem Demirci, Nural Erdoğan, Sevim Dinçer Cengiz. Sigmoid kolon mukozasında atipik lokalizasyonlu myoma uteri. Kocatepe Tıp Dergisi 2001;2(3):283-285.
 C7. Cemil Kaya, Cem Atabekoğlu, Gülşen Vardar. Medical management of endometriosis and infertility. Gynecology, Obstetrics d Reproductive Medicine (GORM). 2001;20/7, 130-3.
C8. Hasan Kafalı, Mehmet Harma, Müge Harma, Murat Sönmezer, Cemil Kaya, Ruşen Aytaç. The efectivenes and safety of mısoprostol in the termination of molar pregnancies in comparision to conventional methods. T Klin J Gynecol Obstet 2001, 11:369-373. 
C9. Yusuf Üstün, Cemil Kaya, Murat Sönmezer, Bülent Berker, Akın Çanga. The effects of depot medroxyprogesterone acetate in a 13 years old patient with severe endometrial bleeding. Gynecology, Obstetrics d reproductive Medicine (GORM) 2001; 7:70-72.
C10. Bülent özçelik, Mehmet Yılmazer, Cemil Kaya, Bülent Karali, Fırat Ortaç. Over kistlerinde cerrahi; Ama ne zaman-nasıl? T Klin J Gynecol Obst 2001, 11:52-58. 
C11. Cemil Kaya, Yüksel Arıkan, Akın Çanga. Jinekoloji ve obstetrikte insan immün yetmezlik virüsü ve AIDS. Klinik Bilimler & Doktor Eylül 2002, 8(5):659-664.
C12. Kemal Diribaş, Cemil Kaya, Acar Koç. İlk trimester tarama testleri. T Klin J Gynecol Obst 2002, 12:186-193.
C13. Cemil Kaya, Batuhan Özmen, Murat Sönmezer, Cihat Ünlü. İnfertilite, ovulasyon indüksiyonu ve over kanseri. Klinik Bilimler & Doktor 2002;8;4. 
C14. Murat Sönmezer, Cemil Kaya, Cem Atabekoğlu, Gülay Kurtay. Progestins and thier use in menopause. T Klin J Gynecol Obst 2002, 12:197-202.
C15. Cem Demirel, Cemil Kaya, Murat Sönmezer, Feride Söylemez, Sevim Dinçer Cengiz.  Tekrarlayan gebelik kayıpları ve derin ven trombozu öyküsü olan bir olguda faktör V Leiden mutasyonu.  T Klin J Gynecol Obst 2003, 13:62-65.
C16. Kemal Diribaş, Cemil Kaya, Bülent Berker, Batuhan Özmen, Hakan Şatıroğlu. Kontrasepsiyon istemi ile kliniğimize başvuran adölesanların değerlendirilmesi. T Klin J Gynecol Obst 2003, 13:181-185.
C17. Kemal Diribaş, Cemil Kaya, Batuhan Özmen, Ruşen Aytaç. Postmenopozal adneksiyal kitle: Primer Mesane Lenfoma Olgusu. KU Tıp Fak. 2004;6(1):25-27. 
C18. Kemal Diribaş, Batuhan Özmen, Cemil Kaya, Bülent Berker, Sevim Dinçer Cengiz. Laparoskopik bipolar koagülasyon ve laparatomik pomeroy tekniklerinde post-tubal sterilizasyon sendromu.  Klinik Bilimler & Doktor 10/5-2004, 585-590.
C19. Cemil Kaya, Recai Pabuccu. Applications of office mini-hysteroscopy: rationales and advantages. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008, 18:41-51.
C20. Cemil Kaya, Recai Pabuccu. Assisted reproduction techniques in the treatment of polycystic ovary syndrome. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2007,17:454-465.
C21. Cemil Kaya, Türkan Örnek, Recai Pabuccu. Polycystic ovary syndrome and ovulation induction. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007,17:298-309.
C22. Sevim Dinçer Cengiz, Cemil Kaya. TORCH enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2008;1(5):1-10.
C23. Recai Pabuccu, Cemil Kaya. Testosteron ve andropoz: Testosteron tedavisinin etkileri. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28(Suppl):S98-S101.
 
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1.
Bora Cengiz, Cemil Kaya, Mete Güngör, Cem Demirel, Acar Koç, Feride Söylemez, Gülay Kurtay, Lügen Cengiz. Fetal and maternal side effects of multiple courses of betamethasone injections. Society of Maternal Fetal Medicine-Perinatology-TURKEY.6-8 April-2000-Istanbul.
D2.Cem Atabekoğlu, Murat Sönmezer, Cemil Kaya, Gülay Kurtay. Endometrial kalınlığın ektopik gebelik tanısındaki yeri. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi-30.5-3.6.2001-Antalya.
D3. Murat Sönmezer, Cemil Kaya, Bülent Özçelik, Cem Atabekoğlu, Mehmet Yılmazer, Ruşen Aytaç, Cihat Ünlü, Fırat Ortaç. İnfertilite tedavisinde myomektominin yeri. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya.
D4. Murat Sönmezer, Cemil Kaya, Bora Cengiz, Ruşen Aytaç, Gülay Kurtay. Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan bir hastada pulmoner tromboembolizm. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya
D5. Murat Sönmezer, Cemil Kaya, Cem Demirel, Feride Söylemez, Sevim Dinçer Cengiz. Reküren gebelik kayıpları ve derin ven trombozu öyküsü olan gebe bir hastada faktör V Leiden mutasyonu. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya
D6. Cemil Kaya, Gülay Kurtay, Cem Atabekoğlu, Esra Çetinkaya, Murat Sönmezer. Erken Doğum eyleminin tedavisinde oral nifedipin ve intravenöz ritodrin tedavisinin karşılaştırılması. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya
D7. Cem Demirel, Cemil Kaya, Murat Sönmezer, Kemal Diribaş, İlkkan Dünder, Fırat Ortaç, Sevgi Tezcan. Seks kord stromal tümörler: Klinikopatolojik değerlendirme. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya
D8. Murat Sönmezer, Bora Cengiz, Cem Atabekoğlu, Cemil Kaya, Fulya Dökmeci, Akın Çanga, Sevim Dinçer Cengiz. Kronik antikoagülan tedavi alan hastalarda korpus hemorajikum kanamalarının önlenmesi amacı ile depo medroksi progesteron asetat uygulanımı. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya. (Sözlü bildiri)
D9. Cem Atabekoğlu, Cemil Kaya, Murat Sönmezer, Yüksel Arıkan, Ruşen Aytaç, Cihat Ünlü. Ankara Üniversitesi histeroskopik cerrahi sonuçları. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.5-3.6.2001-Antalya.
D10. Cemil Kaya, Sevim Dinçer Cengiz, Güneş Akgün, İrem Dinçer, Cem Atabekoğlu. 17-b estradiol + didrogesteron tedavisinin, normotansif ve hipertansif postmenopozal kadınlarda sol ventriküler diastolik fonksiyonları üzerine olan etkilerinin M-mod quantitatif ve myokard doku Doppler ekokardiografi ile değerlendirilmesi. 3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16.9.2001- İstanbul.
D11. Cemil Kaya, Sevim Dinçer Cengiz, Güneş Akgün, İrem Dinçer, Cem Atabekoğlu. Transdermal 17-b estradiol + didrogesteron tedavisinin normotansif ve hipertansif postmenopozal kadınlarda sol ventriler diastolik fonksiyonları üzerine olan etkilerinin M-mod quantitatif ve myokard doku Doppler ekokardiografi ile değerlendirilmesi. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16.9.2001-İstanbul.
D12. Bora Cengiz, Cemil Kaya, Sevim Dinçer Cengiz, Lügen Cengiz. Konjenital toksoplazmosiz tanısında amnion sıvısı, periferik kan ve kord kanında PCR’ın yeri. 3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16.9.2001-İstanbul.
D13. Hakan Şatıroğlu, Bülent Berker, Cemil Kaya. Bir tekniğin sunumu: Total laparoskopik histerektomi. 3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16-2001-İstanbul (Sözlü bildiri)  
D14. Cemil Kaya, Recai Pabuccu, Sevim Dinçer Cengiz, İlkkan Dünder. Comparative effects of atorvastatin and simvastatin in overweight women with polycystic ovary syndrome. Sözlü Bildiri. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.
D15. Cemil Kaya, Sevim Dinçer Cengiz, İlkkan Dünder, Bülent berker, Ali Kemal Oğuz, Ergün Ertug. Impaired diurnal variation and elevated systolic ambulatory blood pressure in women with polcystic ovary syndrome. Related to obesity and insulin resistance. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.  
D16. Cemil Kaya, Sevim Dincer Cengiz, Recai Pabuccu, Bülent Berker, Selda Demirtas, Recai Pabuccu.  Comparative effcets of atorvastatin and simvastatin on the plasma total homocysteine levels in women with polycystic ovary syndrome: a prospective, randomized study. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.  
D17. Cemil Kaya, Aycan Fahri erkan, İlkkan Dünder, Özlem Erbaş Demirel, Ayşe Bilgihan, S.Dinçer Cengiz. Advanced oxidation protein products are increased in women with polycystic ovary ysndrome: relationship to obesity, insulin resistance, lipid peroxidation and markers of cardiovascular risk factors. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.  
D18. Cemil Kaya, Recai Pabuccu, Ebru Kuzudişli, Ayşegül Köse, Ayşe Bilgihan. Plasma total homocysteine levels are increased in the polcystic ovary syndrome: relationship to markers of inflammatory cytokines. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.  
D19. Cemil Kaya, Sevim Dinçer Cengiz, Güneş Akgün.  The effect of low dose hormone therapy on diastolic left ventricular function in hypertensive postmenopausal women: a 1-year randomized, prospective study, by pulsed wave tıssue doppler imaging. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.  
D20. Recai Pabuccu, Cemil Kaya. Effects of laparoscopic ovarian drilling on the outcome of IVF-Embryo transfer in women with clomıphene-resistant polcystic ovary syndrome: a prospective comparative study. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi.17-20 nisan 2008. Çeşme-İzmir.
 
E. Atıf alınan yayınlar

E1.
Kaya C, Cengiz SD, Cengiz B, Akgun G. Long-term effects of low-dose 17beta-estradiol plus dydrogesterone on 24-h ambulatory blood pressure in healthy postmenopausal women: a 1-year, randomized, prospective study. Gynecol Endocrinol. 2007 Oct;23 Suppl 1:62-7.
E2. Pabuccu R, Onalan G, Kaya C. GnRH agonist and antagonist protocols for stage I-II endometriosis and endometrioma in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles. Fertil Steril. 2007 Oct;88(4):832-9. Epub 2007 Apr 10.
E3. Kaya C, Cengiz SD, Berker B, ş S"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus"Demirtaş S, Cesur M, ğan G"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus"Erdoğan G Comparative effects of atorvastatin and simvastatin on the plasma total homocysteine levels in women with polycystic ovary syndrome: a prospective randomized study. Fertil Steril. 2008 Aug 8. [Epub ahead of print].
 
F.  Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

F1.
Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (2.Baskı, 2008; Editör;Prof.Dr.Ali Ayhan). Tanısal ve Operatif Histeroskopi. Prof.Dr.Recai Pabuççcu, Dr.Cemil Kaya.